ผู้โดยสารขาเข้า - สนามบินสุวรรณภูมิ

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศต้องผ่านการตรวจหนังสือเดินทาง แล้วจึงรับสัมภาระที่สายพานรับกระเป๋า ทั้งนี้ สนามบินสุวรรณภูมิมีสายพานรับกระเป๋าเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งสิ้น 17 สายพาน ซึ่งผู้โดยสารสามารถตรวจสอบหมายเลขสายพานได้ที่จอมอนิเตอร์

การบินไทยจัดช่องทางพิเศษ (Fast Track) สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจในการตรวจหนังสือเดินทาง โดยอยู่ด้านขวาสุดของจุดตรวจหนังสือเดินทาง ตรงข้ามกับประตู 3

เที่ยวบินภายในประเทศ

ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศรับสัมภาระที่สายพานรับกระเป๋า ทั้งนี้ สนามบินสุวรรณภูมิมีสายพานรับกระเป๋าเที่ยวบินภายในประเทศทั้งสิ้น 5 สายพาน ซึ่งผู้โดยสารสามารถตรวจสอบหมายเลขสายพานได้ที่จอมอนิเตอร์

หมายเลขโทรศัพท์แผนกติดตามสัมภาระ :

- สอบถามข้อมูล

02 134 5466-69, 02 134 5462-3

- เที่ยวบินระหว่างประเทศ

02 134 5453-6 (24ชั่วโมง)

- เที่ยวบินภายในประเทศ

02 134 5473-4 (06.00-23.00 น.)