จุดบินภายในประเทศ

จุดบินภายในประเทศ

10 จุดบิน ไม่รวมกรุงเทพฯ

 North  Northeast  South
 เชียงใหม่*  ขอนแก่น  หาดใหญ่*
 เชียงราย*  อุบลราชธานี  ภูเก็ต*
 -  อุดรธานี  สุราษฎร์ธานี
 -  -  สมุย
 -  -  กระบี่

*สนามบินนานาชาติ