สถานภาพสมาชิก และสิทธิประโยชน์

ไมล์เอกสิทธิ์ที่ท่านได้รับจากการบินไทย และสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ จะนำมาปรับสถานภาพสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ของท่าน โดยสถานภาพในแต่ละระดับ ทั้งบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส บัตรเงิน และบัตรทอง ล้วนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันเมื่อเดินทางกับการบินไทย และสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

ไมล์เอกสิทธิ์

ไมล์เอกสิทธิ์ Qualifying Miles (Q Miles) คือไมล์จากระยะทางบินจริง* และไมล์สะสมในแต่ละชั้นโดยสารของการบินไทย และสายการบินพันธมิตร สตาร ์อัลไลแอนซ์
*ขึ้นอยู่กับรหัสชั้นโดยสารตามอัตราค่าโดยสาร หรือเส้นทางบินที่กำหนดกับสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

ไมล์ที่ได้รับจากคู่สัญญาอื่นๆ หรือจากโปรโมชั่นอื่นๆ ไม่นับเป็นไมล์เอกสิทธิ์

การได้รับสถานภาพสมาชิกในแต่ละระดับ

หลังจากการ สมัครแล้วไมล์เอกสิทธิ์ที่ท่านได้รับจะนำมาพิจารณาปรับสถานะภาพสู่บัตรเงิน และบัตรทอง ซึ่งจะทำให้ท่านสมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ของสถานภาพบัตรนั้นๆ ทันทีที่สะสมไมล์เอกสิทธิ์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด บัตรเงินและบัตรทองมีอายุสมาชิกภาพ 2 ปี